Media & middelen
Wij kunnen je ondersteunen bij het maken van een media- en middelenplan. Opvolgend aan een door ons ontwikkeld concept of op basis van een concept/strategie dat jouw product of dienst al heeft.

Waar heeft jouw doelgroep behoefte aan?

Een goede doelgroepomschrijving is daarbij natuurlijk van belang. Heb je goed in kaart gebracht wie je (communicatie)doelgroep is en waar zij behoefte aan heeft? Wat beweegt je doelgroep en wat is voor hen het voordeel om jouw product te kopen? Inhoud én vorm gaan daarbij hand in hand. Wij zorgen voor een aansprekende boodschap, die logisch is en vaak wordt herhaald. En dat we media- en middelenonafhankelijk zijn is écht een feit. Wij verkopen geen online campagnes omdat we deze ‘zo lekker goedkoop’ kunnen inkopen en we hebben geen drukkerij in de kelder. Afhankelijk van jouw vraag verzorgen we een online/social media campagne, paid, owned en/of earned, een (digitale) brochure, sociale interactie, een upgrade van je website of een event. Jouw doelgroep bepaalt de behoefte.

Workshop

Willen jij en je team een workshop om in korte tijd bijgepraat te worden over impact, tone of voice binnen digital marketing of welke rol offline media speelt? Vraag het ons. Wij praten je bij!

Jullie hebben mijn aandacht!