Kindertelefoon

De Kindertelefoon is dé plek waar kinderen van 8 tot 18 jaar, via telefoon en chatbox, anoniem kunnen praten over alles wat ze bezighoudt. De belevingswereld binnen deze doelgroep is enorm, dat vraagt om een specifieke benadering.

Resultaat

Elk jaar weer vinden meer kinderen De Kindertelefoon. De gemotiveerde vrijwilligers, die via een door Tomeloos ontwikkelde wervingscampagne zijn aangesteld, vormen de basis. De belevingssfeer van de site sluit naadloos aan bij de diverse doelgroepen. En dan hebben we het niet alleen over de kids, maar ook info richting ouders, verzorgenden en scholen is informatievoorziening essentieel.